โรงเรียนดรุณศึกษา
ที่อยู่ 319 หมู่ที่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ 075-441178 โทรสาร 075-441580
E-Mail : darunsuksa@gmail.com