จากใจซิสเตอร์ผู้บริหาร

“จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี” (1ธส 5:18)
            ก้าวย่างในปีการศึกษา 2565 นี้มีกรณีเล็กใหญ่มากมายที่กระตุ้นหัวใจให้อยาก “ขอบคุณ”   ...ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ยังคงอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันกับโรงเรียนดรุณศึกษาและร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งในการปั้นแต่งลูกๆที่เรารักมากที่สุดให้เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข
...ขอบคุณคุณครูทุกคนที่อุทิศตนเต็มร้อยในการอยู่ท่ามกลางเด็กๆเสมอตลอดเวลา
ปีการศึกษานี้เรารักกันมากกว่าทุกปี นักเรียนอยู่ที่ไหนครูก็อยู่ที่นั่น ทั้งเวลาเรียนและเวลาเล่น ไม่มีเวร ไม่มีหน้าที่  มีแต่ความรักความห่วงใยที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างกันเพื่อพัฒนาศิษย์ให้ได้มากที่สุด และพร้อมเฝ้าระวังภัยให้ปลอดภัยเสมอในทุกขณะเวลาที่อยู่โรงเรียน
...ขอบคุณลูกๆดรุณศึกษาทุกคนที่มี “หัวใจพร้อมเปิดรับการชี้แนะ สมองที่พร้อมจะวิเคราะห์และไตร่ตรอง กายทั้งครบที่พร้อมจะลงมือทำ” เพียงแค่เห็นลูกๆดรุณศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือในการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งพยายามเป็นคนดี มีวินัยในทุกๆวัน  ความภาคภูมิใจก็เปี่ยมล้นในหัวใจแล้วค่ะ
            ซิสเตอร์ขอส่งความปรารถนาดีแด่ทุกคน ขอให้ก้าวย่างต่อไปข้างหน้าเป็นก้าวที่ดีสำหรับทุกคน ให้เป็นก้าวย่างที่มั่นคงและมีพระพรของพระเจ้าค้ำจุน  เพื่อเราแต่ละคนจะได้เป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้าท่ามกลางสังคมที่เราอยู่เสมอไป

                                                                        
                                                                    

 
ขอพระเจ้าอวยพร
ซิสเตอร์นิลุบล ทิวากร ผู้จัดการโรงเรียน
ซิสเตอร์สายทิพย์ บุญถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียน